Els nostres serveis

TREMP, CEMENTACIÓ I CARBONITRURACIÓ

Forns tipus bach-type, de cinta, continuus i rotatius continuus, tots ells amb atmòsfera controlada endotèrmica, amb control per sondes d’oxigen i analitzador d’atmósfera.
TREMP I RETINGUT PER INDUCCIÓ

Generadors de mitja i alta freqüència, amb control numèric (C.N.C).
REVINGUTS, RECUÏTS, ESTABILITZATS I NORMALITZATS

Forns verticals de convecció forçada amb atmòsfera controlada.


TRACTAMENTS TÈRMICS EN BUIT


Tremp i revingut, Hipertremp, Recuits magnètics, Recuits brillants, Precipitats, i maduració i solubilitzats.

Tots aquests tractaments tèrmics es porten a terme amb absència total d'oxidació superficial i amb la mínima deformació possible, gràcies a l'adquisició d'un FORN DE BUIT d'última generació, i a la gestió informatitzada de tot el procés. La pressió máxima d’enfredament és de 10 bar abs.

Principals aplicacions

  • Matrius de tall, estampació i embotició
  • Motllos d'injecció de plàstic, alumini, etc.
  • Eines d'acer ràpid
  • Peces sinteritzades i bimetalls
  • Coures, coure-berili, llautons, etc.
  • Aliatges especials

LABORATORI

Tractaments Tèrmics Badia, S.A. disposa d'un laboratori força sofisticat per efectuar el control de qualitat dels processos productius així com per efectuar estudis metal.logràfic i assessorament metal.lúrgics al client.

Actualment participa en projectes I+D+i de la C.E. per millorar el medi ambient
 


CAPACITATS DE LES NOSTRES INSTAL.LACIONS
Descarregar TAULA DE DURESSES

TRACTAMENT TÈRMIC
DIMENSIONS:
AMPLE X ALT X PROFUNDITAT (MM)
PES MÀXIM
TREMP EN ATMOFERA CONTROLADA
770 X 800 X 1.070
1.500 KG
TREMP EN BUIT FINS A 1250ºC
560 X 510 X 860
1.500 KG
TREMP PER INDUCCIÓ (ALTA I MITJA FREQÜENCIA)
Φ 10-350 X 100 X 800
80 KG
CEMENTACIONS
770 X 800 X 1.070
1.500 KG
CARBONITRURACIONS
770 X 800 X 1.070
1.500 KG
RECÜITS
640 X 1.040
1.200 KG
RECÜITS EN ATMOSFERA INERT O REDUCTURA
560 X 510 X 860
800 KG
RECÜIT EN BUIT
560 X 510 X 860
800 KG
ESTABILITZATS
Φ 640 X 1.040
1.200 KG
NORMALITZATS
770 X 800 X 1.070
1.500 KG
RECÜITS PER INDUCCIÓ (ALTA I MITJA FREQÜENCIA)
Φ 10-350 X 100 X 800
800 KG