Tratamientos Térmicos Badía,
des de 1.964

Va ser fundat l'any 1.964, any en el qual va començar el negoci familiar, tractant inicialment petites sèries de peces en forns de sals.

Cap a l'any 1.970 comença una política d'empresa apostant per la qualitat, medi ambient i servei al client per tal de satisfer la demanda dels nostres clients.

Com a conseqüència d'aquesta, l'any 1.975 es construeix una nova factoría a Sant Just Desvern, passant a ésser una Societat Anònima on totes les noves instal.lacions van encaminades a l'automatització.

Actualment Tractaments Tèrmics Badía, S.A., està garantitzada per el referencial UNE-EN-ISO 9001 i colaborant en diversos projectes I+D de la C.E. Tractaments Tèrmics Badía, S.A., ofereix als seus clients solucions globals a les seves necessitats, que inclouen l’ assessorament durant la fase de disseny, fabricació i postvenda.

El nostre Blog